... meet svůj point ...
3. ročník přehlídky nekomerčního umění
23. 10. 2014 - 15. 1. 2015 Kongresové centrum Praha
 

Díky návštěvníkům výstavy, kteří zakoupili práce vystavujících autorů se nám podařilo vybrat ve prospěch sbírky (www.sbirkajus.cz) částku 44.005,- Kč. Děkujeme!

ARTMEETPOINT-
(Organizátorem přehlídky je
AP Promo s.r.o., ve spolupráci s občanským sdružením Niké v rámci projektu Cargo Gallery)

Projekt Artmeetpoint 2014 nabízí příležitost autorům (fotografie, malíři, sochaři) prezentovat svou práci sérií atraktivních výstav.
Pilotní výstava projektu proběhne v době od 23. 10. 2014, do 15. 1. 2015, v prostorách zimních zahrad Kongresového centra Praha (KCP). Výstava bude zahájena Vernisáží s doprovodným programem a koncertem. V době trvání této výstavy pořádáme i tři doprovodné akce v jejích prostorách, formou volného workshopu a přednášek.

V cca v únoru 2015 přesouváme výstavu na sever Čech (Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice), v červnu 2015 pak jednáme o přesunu výstavy do Drážďan v rámci přeshraniční spolupráce Ústecký kraj- Svobodný stát Sasko.
Projekt Artmeetpoint 2014 volně navazuje na náš projekt
Photomeetpoint 2013, který jsme pořádali ve stejném okruhu. Pro letošní rok jsme připravili rozšíření a rádi bychom představili tyto oblasti: Fotografie (klasická), fotografie (digitální), malířství a grafika, sochařství. Stejně jako v loňském roce i letos počítáme s vydáním souhrnného tištěného katalogu celého projektu.
I letos počítáme s charitativním přesahem celé akce. Dobrovolné vstupné a 50% z prodaných prací vystavujících autorů putuje na dostavbu Jedličkova ústavu (www.sbirkajus.cz)

Bližší informace o našem projektu naleznete v jednotlivých záložkách této stránky. V případě jakýchkoli doplňujících dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím
info@cargogallery.eu
 


Těšíme se na setkávání s tvůrci i s návštěvníky výstavy.

 
 
 

Thanks to visitors of the exhibition who bought works of exhibiting artists we have received the amount of 44.005, - CZK for charity purposes (www.sbirkajus.cz). Thank you!

ARTMEETPOINT-
(Organized by AP Promo s.r.o., in cooperation with the civic association Nike in the project Cargo Gallery)

The project Artmeetpoint 2014 offers authors (photos, painters, sculptors) unique opportunity to present their work in a series of attractive exhibitions.
First exhibition will be held between 23.10. 2014 and 15.1.2015 in the Prague Congress Centre’s (KCP). The exhibition will be launched by a vernissage with accompanying program and concert. There will be three special events during the exhibition, free workshops and lectures.


In February 2015 the exhibition is going to be moved to north Bohemia (Usti nad Labem, Decin and Litoměřice), transport to the Dresden will probably take place in June 2015 in the context of cross-border cooperation of North Bohemia and Free State of Saxony.


The project Artmeetpoint 2014 is a continuation of our project named Photomeetpoint 2013. For this year, we would like to expand and introduce the following areas: Photographs (Vintage), photography (digital), painting and printmaking, sculpture. Like last year, we expect a general release of the printed catalog of the entire project.
Artmeetpoint 2014 has (as Photomeetpoint 2013) charitable outreach.
Voluntary admission and 50% from sold artworks goes to completion of Jedlicka Institute in Prague, Czech Republic.

If you have any additional questions please do not hesitate to contact us via info@cargogallery.eu


 
 


 

 

 

 

Mediálními partnery jsou: